DROGA SAMOTNEGO OJCA…

Zostając samotnym ojcem, nie przypuszczałeś, jak wielkim wyzwaniem będzie odgrywanie roli, do jakiej zaangażowało Cię przeznaczenie w spektaklu życia. Odsłona pierwsza Zawsze byłeś odpowiedzialny i honorowy. Dane słowo było ważniejsze od wszystkiego. Od liceum...

WRAŻLIWOŚĆ, KTÓRA ZABIJA NIEŚMIERTELNYCH…

Historii życia ludzi, którzy na zawsze zmienili świat muzyki i mediów, pokazując nam inne oblicze świadomości i wrażliwości – zna każdy z nas. Myślę jednak, że na ich krótkie biografie mieli wpływ zarówno Ci, którzy wynieśli na piedestał swoich idoli, jak i najbliższe...