SPRZEDAM SIEBIE – DROGO!

SPRZEDAM SIEBIE – DROGO!

Człowiek w sytuacji ekstremalnej potrafi zabić. W przypadku długotrwałego stresu, czy zagrożenia może przestać być poczytalnym.  Desperata stać na wszystko. Jest w stanie posunąć się do ostateczności. Przebiec po moralnych i fizycznych granicach. Nic go nie...